Badacze z Politechniki Warszawskiej wśród 100 najzdolniejszych młodych naukowców w Polsce

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki 29. edycji konkursu START dla najlepszych młodych naukowców. Wśród laureatów jest troje badaczy z Politechniki Warszawskiej.

O stypendia START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej mogą ubiegać się młodzi naukowcy, którzy w chwili składania wniosku nie przekroczyli 30. roku życia. Stu laureatów - badaczy, którzy, mimo że dopiero zaczynają karierę naukową, już mogą się pochwalić imponującymi osiągnięciami - wybrano spośród grona 1034 kandydatów.

Wśród nich są naukowcy z Politechniki Warszawskiej:

  • mgr inż. Maria Cywińska  z Wydziału Mechatroniki  - dziedzina: budowa i eksploatacja maszyn;
  • dr inż. Monika Janik z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych - dziedzina: elektronika;
  • dr inż. Tomasz Pietrzak z Wydziału Chemicznego - dziedzina: chemia.

Laureaci konkursu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Łączna kwota przeznaczona na stypendia w tej edycji to 3 mln zł.

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego.

Lista laureatów konkursu START dostępna jest TUTAJ>>

Źródło: FNP