19 projektów PW z dofinansowaniem Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 21 i PRELUDIUM 20. Kilkanaście projektów zgłoszonych przez naukowców z Politechniki Warszawskiej otrzyma dofinansowanie. 

W konkursie OPUS o finansowanie projektów badawczych mogli ubiegać się wszyscy uczeni, niezależnie od etapu kariery naukowej. W PRELUDIUM szansę na grant miały osoby nieposiadające jeszcze stopnia naukowego doktora.

Dofinansowanie otrzymali:

OPUS 21

PRELUDIUM 20

W rozstrzygniętych przez Narodowe Centrum Nauki konkursach złożono ponad 4,5 tys. wniosków. Do finansowania eksperci zakwalifikowali 912 projektów. Łączna wartość finansowania w konkursach wynosi 636 mln zł.

Więcej informacji o konkursach i ich wynikach TUTAJ>>

Źródło: Narodowe Centrum Nauki
Zdjęcie: Biuletyn PW