Zapisy dzieci do Przedszkola PW na rok szkolny 2018/2019

19 lutego 2018 roku startują zapisy do Przedszkola PW BOBOTECHNIKA na rok szkolny 2018/2019. Przedszkole PW otwarte jest dla wszystkich dzieci, nie tylko dzieci pracowników Politechniki.

Zapisy dzieci do Niepublicznego Przedszkola Politechniki Warszawskiej BOBOTECHNIKA na rok szkolny 2018/2019 rozpoczną się 19 lutego 2018 (poniedziałek) i trwać będą do 2 marca 2018.

Prosimy o przysyłanie kart zgłoszeń mailem przedszkole@pw.edu.pl lub o ich osobiste składanie w Przedszkolu przy ul. Waryńskiego 8.

Rodziców dzieci uczęszczających w tym roku szkolnym do Przedszkola i zamierzających kontynuować pobyt dziecka prosimy o złożenie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w roku 2018/2019.

Listy dzieci zakwalifikowanych na rok szkolny 2018/2019 zostaną ogłoszone 15 marca 2018 r. Listy zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedszkola, a wszyscy rodzice o wyniku rekrutacji zostaną poinformowani drogą mailową.