Wdrożenie platformy ePUAP w Politechnice Warszawskiej

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej stanowi platformę komunikacji, z której korzysta w Polsce ponad milion osób. W Politechnice Warszawskiej administratorem technicznym ePUAP-u jest Centrum Informatyzacji. 

ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – jest to ogólnopolska platforma teleinformatyczna (w uproszczeniu strona internetowa) służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony sposób. Przedstawiamy ją tutaj, bowiem w rozumieniu prawa Politechnika Warszawska jako podmiot publiczny w pewnych relacjach z interesariuszami (innymi urzędami, np. MNiSW, czy studentami) także jest urzędem i powinna obsługiwać skrzynkę podawczą opartą na ePUAP.

Platforma ePUAP koncentruje w jednym miejscu usługi jednostek administracji publicznej i instytucji publicznych w formie elektronicznej i udostępnia je za pośrednictwem Internetu na stronie epuap.gov.pl. Elektroniczne usługi są odpowiedzią na potrzebę nowoczesnego podejścia do administracji. Pozwalają załatwić wiele spraw urzędowych bez wychodzenia z domu, za pomocą jednego, wspólnego dla wszystkich urzędów profilu zaufanego. Taka forma komunikacji obywateli z administracją publiczną w wielu krajach jest coraz powszechniejsza, a np. w Estonii już dominująca. Założenie konta na stronie epuap.gov.pl wymaga podania jedynie podstawowych danych kontaktowych i identyfikacyjnych. Dzięki temu można załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu.

W Polsce prace nad cyfryzacją administracji koordynuje Ministerstwo Cyfryzacji, jego plany są opublikowane na stronie www.mc.gov.pl. Jak podaje Ministerstwo głównymi zaletami korzystania z ePUAP-u są:

  • możliwość załatwienia spraw urzędowych w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca,
  • oszczędność czasu,
  • troska o środowisko.

Z usług ePUAP korzysta już ponad milion osób. Jedną z podstawowych usług udostępnianych na platformie jest implementacja Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP), która pozwala na składanie i odbieranie pism w wytypowanych sprawach przez Internet, bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędach. Każda wysyłka i odbiór korespondencji urzędowej realizowanej przez platformę jest potwierdzana Urzędowym Poświadczeniem Odbioru, które jest traktowane na równi z dowodem nadania listu poleconego na poczcie.

Do załatwienia niektórych spraw urzędy wymagają dodatkowo utworzenia tzw. profilu zaufanego, będącego potwierdzeniem tożsamości obywatela kontaktującego się z urzędem. Profil zaufany ePUAP pozwala na zastąpienie tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego przy przesyłaniu wniosków przez platformę ePUAP. W odróżnieniu od bezpiecznego podpisu elektronicznego profil zaufany jest bezpłatny. Założenie profilu zaufanego na platformie ePUAP jest bardzo proste i wymaga jedynie dwóch kroków po założeniu konta:

  • Wypełnienie wniosku o założenie profilu zaufanego.
  • Potwierdzenie profilu zaufanego poprzez:
    • wizytę w wybranym urzędzie umożliwiającym potwierdzenie profilu zaufanego, lub
    • samodzielne potwierdzenie za pomocą podpisu elektronicznego.

Profil zaufany pozwala również na logowanie do innych systemów elektronicznej administracji znajdujących się poza platformą ePUAP. Więcej informacji o przykładowych usługach znajdujących się na platformie przedstawia poniższy film udostępniany przez Ministerstwo Cyfryzacji:

FILM YouTube Ministerstwa Cyfryzacji

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz Strategii Informatyzacji PW do 2020 r. Politechnika Warszawska, jako uczelnia publiczna, powinna wdrożyć usługi elektroniczne w ramach Elektronicznej Skrzynki Podawczej, zgodnie ze standardami określonymi na platformie ePUAP. Zadanie to jest realizowane.

Centrum Informatyzacji pełni rolę administratora technicznego konta głównego utworzonego dla Politechniki Warszawskiej. Natomiast każdy pracownik, który w ramach swoich służbowych zadań potrzebuje kontaktu z innymi stronami uczestniczącymi w ePUAP (urzędy) lub przekazuje wnioski przez ePUAP (osoby fizyczne), może założyć sobie samodzielnie służbowe konto na platformie ePUAP, zgodnie z regulaminem platformy. Dla potrzeb składania skarg i wniosków do danej jednostki organizacyjnej Politechniki oraz wysyłania dokumentów, na wniosek kierownika tej jednostki, utworzone zostaną odpowiednie „Subkonta”, odzwierciedlające strukturę organizacyjną Uczelni. Wyznaczony do obsługi platformy ePUAP pracownik zainteresowanej jednostki organizacyjnej, posiadający indywidualne konto, zostanie przypisany do odpowiedniego Subkonta.

Centrum Informatyzacji udziela również wsparcia w razie problemów związanych z platformą ePUAP. Po pomoc można zgłaszać się poprzez usługę ServiceDesk. Zgłoszenia przyjmowane są, tak jak w przypadku problemów z innymi usługami, poprzez formularz dostępny na stronie https://5999.pw.edu.pl, e-mail na adres 5999@pw.edu.pl lub telefonicznie pod numerem wewnętrznym 5999 w godzinach 7:30 – 16:30. Wsparcie obejmuje również pomoc w założeniu konta oraz krótkie przeszkolenie w obsłudze platformy, jeśli takowe będą potrzebne. W tym celu w Gmachu Biurowym przy ul. Noakowskiego 18/20, kl. A, w pokoju 100A, udostępnione zostaje stanowisko komputerowe pozwalające na założenie konta i obsługę platformy.

Źródło: Centrum Informatyzacji PW