Program MultiSport dla pracowników Politechniki Warszawskiej

Przypominamy o możliwości przystąpienia do programu MultiSport. Pracownicy PW, którzy się na to zdecydują, otrzymają imienną kartę gwarantującą dostęp do obiektów sportowych na terenie całego kraju oraz bardzo wielu dyscyplin sportowych.

Wszelkie informacje na temat karty MultiSport są dostępne na stronie internetowej Solidarności i w Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w PW. Osobą odpowiedzialną za współpracę z firmą Benefit i udzielanie informacji, pośredniczenie z firmą Benefit, jest Elżbieta Orkan-Łęcka: e-mail Elzbieta.Lecka@pw.edu.pl, tel. 22 234 53 43 i 22 234 78 72.

Źródło: NSZZ "Solidarność" w PW