Pracownicze Plany Kapitałowe - ważne informacje

W ślad za informacją o zawarciu przez Politechnikę Warszawską umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi z PKO TFI,  udostępnione zostały materiały informacyjne dotyczące pracowniczych planów kapitałowych.

Materiały dostępne są na stronie: https://www.pw.edu.pl/pw/Pracownicy/Pracownicze-Plany-Kapitalowe, na której 1 marca 2021 r. zamieszczone zostaną również szczegółowe informacje dotyczące terminów i sposobu procedowania uczestnictwa w PPK.

Dodatkowo, pracownikom PW zostanie udostępniona w Portalu Pracowniczym aplikacja do generowania wniosków dotyczących dobrowolnego uczestnictwa lub rezygnacji z uczestnictwa w PPK.

Informacje dotyczące PPK zostaną również przesłane na służbowe konta e-mail.