Monitoring projektów z programu Horyzont 2020 - warsztaty

Centrum Obsługi Projektów zaprasza pracowników PW na warsztaty w ramach szkolenia „Monitoring projektów z programu Horyzont 2020. Doświadczenia z audytu KE.”

Warsztaty odbędą się  9 listopada 2021 r. w godz. 9:00-11:45 i poprowadzą je pracownicy Centrum Obsługi Projektów i wydziałów PW.

Agenda: 

  1. Zobowiązania beneficjentów wynikające z umowy grantowej
  2. Audyt Komisji Europejskiej w projekcie H2020 na PW
  3. Pytania do pracowników wydziałów i COP PW

Miejsce: sala 4.05, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie COP PW.

Szkolenie organizowane w ramach zadania nr 49 „Szkolenie z zakresu dostępnych źródeł finansowania projektów” projektu „NERW PW Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca”.

Źródło: COP PW