Informacja o zebraniu rodziców dzieci i młodzieży wyjeżdżających na kolonie do Sarbinowa

We wtorek 28 maja o godz. 16.30 w sali nr 144 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbędzie się zebranie dla rodziców dzieci i młodzieży wyjeżdżających na kolonie do Sarbinowa Morskiego.

W spotkaniu będzie uczestniczył kierownik kolonii i wychowawcy.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wpłat za kolonie należy dokonywać w dniach od 1 do 9 czerwca 2019 r. na poniższe konto ZFŚS z podaniem imienia i nazwiska dziecka.

Politechnika Warszawska                      

Pl. Politechniki 1                                    

00-661 Warszawa                                  

Pekao S.A. IV O/Warszawa                    

18 1240 1053 1111 0000 0500 5925     

kolonia letnia w Sarbinowie                                                               


Cena skierowania na kolonię w Sarbinowie:

dla dzieci pracowników PW – 1 750

dla dzieci osób spoza PW – 2 100