Informacja o ubezpieczeniu NNW w roku akademickim 2020/2021

Dział Socjalny PW informuje o dobrowolnym grupowym ubezpieczeniu dla pracowników i studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Osobą kontaktową w sprawie ubezpieczenia NNW jest Krystyna Grzymkowska, tel. 22 234 66 42.

Formularz zgłoszenia szkody (pdf, 227,18 kB)

Źródło: Dział Socjalny PW