Informacja o terminach wypłat świadczeń ZFŚS

Świadczenia z funduszu socjalnego i mieszkaniowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, złożone po dniu 30 czerwca br. będą wypłacane od dnia 1 września 2017 r.

Dział Socjalny uprzejmie informuje, że w związku ze zbliżającym się sezonem urlopowym świadczenia z funduszu socjalnego i mieszkaniowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, złożone po dniu 30 czerwca br. będą wypłacane od dnia 1 września 2017 r. (§ 13 Regulaminu ZFŚS PW).