Dodatkowe usługi medyczne dla pracowników PW

Politechnika Warszawska uruchamia dla swoich pracowników pierwszą transzę ponadstandardowych badań profilaktycznych, które będą wykonywane w przychodniach akademickiej służby zdrowia CenterMed w Warszawie.

Do badań uprawnieni są wszyscy pracownicy Politechniki Warszawskiej. Przysługują im dwa badania wybrane z listy uzgodnionej przez Rektorską Komisję ds. Akademickiej Służby Zdrowia (lista dostępna jest poniżej).

Badania będą realizowane w okresie od 10 marca do 15 maja br. przez przychodnie spółki CenterMed przy ul. Waryńskiego 10a i ul. Mochnackiego 10.

Szczegółowe informacje dostępne są w Piśmie Okólnym nr 1/2014 Kanclerza PW z dnia 27 lutego 2014 roku.

Wzór zgłoszenia, lista dostępnych badań oraz Pismo Okólne dostępne są poniżej: 

UsMed Zał2-FormZgłosz (docx, 17,76 kB)
UsMed-Zał1-WykazBadań (pdf, 153,95 kB)