Badanie potrzeb szkoleniowych na PW

Grafika badania potrzeb szkoleniowych

Zapraszamy pracowników uczelni do podzielenia się pomysłami i preferencjami w zakresie oferty szkoleniowej. Najczęściej wskazywane szkolenia, wpisujące się w obowiązki zostaną uwzględnione w ofercie Działu ds. Szkoleń. Ankiety można wypełniać do 31 stycznia.

W ankiecie znajdują się propozycje dotychczasowych szkoleń, jak i możliwości zaproponowania nowych zakresów.

Najczęściej typowane i najbardziej oczekiwane szkolenia, wpisujące się w zakresy obowiązków osób pracujących w PW, zostaną uwzględnione w ofercie szkoleniowej.

Wszystkie osoby pracujące prosimy o rozważenie w perspektywie osobistej jakie kompetencje i umiejętności chcieliby doskonalić, by lepiej wykonywać swoją pracę, a osoby kierujące zespołami o dodatkowe uwzględnienie perspektywy zespołu. Organizowanie szkoleń specjalistycznych, skierowanych do wąskiego grona odbiorców, nadal pozostaje w gestii poszczególnych jednostek.

Pełna informacja o planie szkoleń na stronie internetowej szkolenia.pw.edu.pl.