Zbiórka pieniędzy na rzecz Ukrainy

Nasi sąsiedzi potrzebują pomocy w różnych formach, także finansowej. Dlatego Politechnika Warszawska zbiera środki, które będą przekazane Narodowemu Bankowi Ukrainy.

PW uruchomiła specjalną zbiórkę, dzięki której będzie możliwe przekazanie funduszy - za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego - ukraińskiemu bankowi centralnemu. Pieniądze zostaną wykorzystane do realizacji priorytetowych działań na Ukrainie.

Strona zbiórki: https://zbieram.pl/9xkf344

Więcej informacji o działaniach PW w zakładce PW solidarna z Ukrainą.