XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu OTWARTE DRZWI

Już od dwunastu lat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje Ogólnopolski Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską OTWARTE DRZWI, którego celem jest zachęcanie młodych naukowców do podejmowania w swych pracach problematyki niepełnosprawności.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie i doktorskie, które podejmują problematykę z zakresu różnych obszarów rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami i uzyskały bardzo dobrą ocenę. 

Termin składania prac - 29 lipca 2015 r.

Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe.

Szczegółowe zasady opisane zostały na stronie internetowej Funduszu - www.pfron.org.pl w zakładce Konkursy/Statuetki.

Źródło: PFRON