Wyniki głosowania w drugiej edycji Budżetu Partycypacyjnego PW

„MINI Świat Rozrywki”, „Pszczoły na PW”, rewitalizacja Centrum Ruchu Studenckiego, a także „Wypocznij na wydziale - open space dla studentów” - to projekty, które zostaną przekazane do realizacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego PW.

W drugiej edycji Budżetu Partycypacyjnego Politechniki Warszawskiej zgłoszono 20 projektów. Spośród nich wybrano 17 spełniających wszystkie wymogi regulaminowe. Po głosowaniu, które trwało od 30 marca do 27 kwietnia 2020 r. i uczestniczyło w nim ponad 3800 studentów i pracowników PW, do realizacji zostały skierowane aż cztery projekty.

Najwięcej głosów (471) otrzymał projekt „MINI Świat Rozrywki” - zakup zestawów do gry w bilarda, cymbergaja, darta, tenisa stołowego i piłkarzyki. Zakupiony sprzęt będzie dostępny na parterze w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych dla wszystkich studentów, doktorantów, pracowników PW.

Drugie miejsce (394 głosy) zajął pomysł ratowania pszczelej populacji „Pszczoły na PW”. Dodatkowo dzięki umieszczonej przy ulach kamerze będzie można on-line monitorować życie politechnicznych pszczół.

Na trzecim miejscu (379 głosów) znalazł się projekt rewitalizacji Centrum Ruchu Studenckiego w DS „Riviera”, który ma zapewnić wszystkim studentom oraz pracownikom PW przyjemne miejsce do pracy, szkoleń oraz rozwijania zainteresowań.

Trzy projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, nie wyczerpały jednak puli środków finansowych Budżetu Partycypacyjnego PW, a pozostała kwota nie umożliwia realizacji kolejnego projektu z listy rankingowej. Do realizacji skierowany został więc projekt „Wypocznij na wydziale - open space dla studentów” zajmujący dalszą pozycję na liście, a którego kwota pozwala na realizację w ramach BP PW. Zakłada on stworzenie na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska przyjaznego miejsca do wypoczynku między zajęciami dla wszystkich studentów.

Wyniki głosowania w ramach drugiej edycji Budżetu Partycypacyjnego PW dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Biuro ds. Promocji i Informacji PW