Wmurowanie aktu erekcyjnego pod Farmę Dobrej Woli

W Janowie na Mazowszu powstanie nowoczesny i innowacyjny ośrodek dla osób z niepełnosprawnościami - Farma Dobrej Woli. 9 października br. dokonano uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego. Projekt realizowany jest we współpracy Politechniki Warszawskiej i Stowarzyszenia Dobra Wola.

W uroczystości uczestniczyli dr hab. inż. Robert Zalewski, prof. uczelni, Prorektor ds. Studenckich oraz dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni, Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Towarzyszyli im studenci: Krystian Cyganek, główny koordynator projektu, oraz Jakub Kaczorowski, współorganizator projektu. 

Uczelnia jest zaangażowana w realizację Farmy Dobrej Woli od 2018 roku. Podpisano wtedy porozumienie, na mocy którego studenci Politechniki Warszawskiej włączyli się w działania zespołu projektowego pracującego nad stworzeniem inteligentnych, ekologicznych i uniwersalnych budynków dla osób niesamodzielnych. Mieszkańcy, osoby z niepełnosprawnościami, znajdą tam opiekę specjalistów oraz zajęcie w ekologicznym gospodarstwie. Wszystko za sprawą unikatowych, innowacyjnych rozwiązań. Wśród nich: system inteligentnego zarządzania pomieszczeniami, system stałego monitorowania warunków wewnątrz i na zewnątrz budynków a także unikatowy system stałego monitorowania stanu zdrowia mieszkańców Farmy.

Projekt zyskał wsparcie z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach programu Przedsiębiorcza Młodzież. W grudniu 2017 r., podczas finałowej gali programu, zaprezentowana została makieta wykonana technologią druku 3D, prezentująca wstępne założenia ośrodka.

Powiązane materiały:

Farma Dobrej Woli - innowacyjny projekt studentów Politechniki Warszawskiej
Studenci Politechniki Warszawskiej projektują Farmę Dobrej Woli

Zdjęcie: Wmurowanie aktu erekcyjnego pod Farmę Dobrej Woli. fot. BPI