Uniwersytet Dzieci zakończył rok akademicki 2014/2015 w Politechnice Warszawskiej

Uniwersytet Dzieci rozwija zdolność uczenia się przez całe życie i kształtuje umiejętność krytycznego myślenia. Wspiera go Politechnika Warszawska.

W trakcie minionego roku akademickiego we współpracy z naszą Uczelnią zrealizowano 10 tematów warsztatowych oraz 1 specjalizację. W przygotowanie zajęć dla dzieci zaangażowanych zostało kilku pracowników naukowych, a także grono studentów i 5 kół naukowych. Wielu z nich prowadziło zajęcia dla dzieci również w poprzednich latach.

W projekcie Uniwersytet Dzieci, we współpracy z Politechniką Warszawską, przeprowadzono 153 godziny warsztatowe oraz 15 seminariów. Łącznie w warsztatach wzięło udział 2393 dzieci w wieku od 6 do 14 lat, a przeszło 60 osób w wieku 12-14 lat brało udział w seminariach.

Prowadzący z naszej Uczelni przyczynili się również do rozwoju platformy edukacyjnej Uniwersytetu Dzieci www.scenariuszelekcji.edu.pl, tworząc materiały do zamieszczanych tam scenariuszy lekcji oraz występując w filmach instruktażowych.

Poniżej przedstawiamy listę Wydziałów PW, które wspierały Uniwersytet Dzieci w roku akademickim 2014/2015.

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 • Koło Naukowe Twórców Gier Polygon, warsztat „Jak powstają gry komputerowe?”

Wydział Fizyki

 • Dr inż. Krzysztof Petelczyc, materiały do scenariusza lekcji na platformę edukacyjną „Dlaczego kamień tonie?”
 • Mgr inż. Przemysław Michalski wraz z Kołem Naukowym Fizyków, warsztat oraz materiały do scenariusza lekcji na platformę edukacyjną „Dlaczego kamień tonie?”
 • Koło Naukowe Fizyków, warsztat „Dlaczego okulary przeciwsłoneczne nie przepuszczają światła?”

Wydział Inżynierii Lądowej

 • Koło Naukowe Mostowców, warsztat „Jak zbudować dom?”

Wydział Inżynierii Materiałowej

 • Dr Agnieszka Skala, warsztat „Jak znaleźć pomysł na startup?”

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 • Dr Krzysztof Bryś, seminarium „Kombinatoryka, czyli jak możemy wygrać w LOTTO?”
 • Inż. Katarzyna Fąk, inż. Marta Czerwińska warsztat oraz materiały do scenariusza lekcji na platformę edukacyjną „Jakimi prawami rządzi się przypadek?”

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 • Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej, warsztat „Czy Słońce może zagotować wodę na herbatę?”

Wydział Mechatroniki

 • Mgr Weronika Zaperty, warsztat „Jak zrobić zdjęcie bez aparatu?”

Wydział Transportu

 • Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych, warsztat „Jak działa alarm w samochodzie?”

Łącznie na Uniwersytecie Dzieci w 4 ośrodkach (Kraków, Warszawa, Wrocław, Olsztyn) studiowało w roku akademickim 2014/2015 6328 dzieci.

Podobne materiały:

eFizyka wirtualnym wymiarem rzeczywistości PW
Czas na PW Junior

Źródło: Uniwersytet Dzieci