Turnusy rehabilitacyjne dofinansowane przez PW

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Koło Przyjaciół Dzieci o Niepełnej Sprawności Ruchowej TPD zorganizowało trzy turnusy wakacyjne dla swoich podopiecznych. Inicjatywę wsparła finansowo również Politechnika Warszawska.

Politechnika Warszawska dofinansowała wyjazd dzieci oraz opiekunów koła. Dzięki wsparciu udało się zorganizować trzy turnusy rehabilitacyjne w okresie wakacyjnym. Podopieczni koła wyjechali do Ustki, Sarbinowa oraz Szczyrku.

Wszystkie ośrodki wypoczynkowe, które gościły dzieci wraz z opiekunami były przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Gdyby nie wsparcie pieniężne, wielu podopiecznych koła wakacje spędziłoby w domu.

Dzięki pomocy sponsorów na turnusy rehabilitacyjne organizowane przez Koło Przyjaciół Dzieci o Niepełnej Sprawności Ruchowej TPD wyjechało łącznie 167 osób, w tym 72 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.