Towarzystwo Przyjaciół Dzieci pozdrawia Politechnikę

Podopieczni Koła Przyjaciół Dzieci o Niepełnej Sprawności Ruchowej również i w tym roku pamiętali o naszej Uczelni, przesyłając wakacyjne pozdrowienia z turnusu rehabilitacyjnego w Sarbinowie.

„Moc pozdrowień z turnusu rehabilitacyjnego w Sarbinowie dla Rektora, Prorektorów, Pracowników Politechniki Warszawskiej przesyłają wdzięczne za pomoc dzieci niepełnosprawne z opiekunami z TPD Koła Przyjaciół Dzieci o Niepełnej Sprawności Ruchowej w Warszawie”

Inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Politechnika Warszawska wspiera już od kilku lat, partycypując w kosztach letnich wyjazdów jego podopiecznych.

Podobne materiały:

Pozdrowienia z turnusu rehabilitacyjnego od TPD
Podziękowania dla PW za wsparcie turnusów rehabilitacyjnych
Turnusy rehabilitacyjne dofinansowane przez PW