Tablety z PW dla warszawskich uczniów

W ramach współpracy z Miastem Stołecznym Warszawą Politechnika Warszawska przekazała sprzęt komputerowy Szkole Podstawowej nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej.

Tablety mają ułatwić uczniom placówki naukę i przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu w przypadku konieczności przejścia w tryb nauki zdalnej. Sprzęt przekazał podczas krótkiego spotkania z dyrekcją szkoły prof. Robert Zalewski, Prorektor ds. Studenckich PW, a także Karolina Malczyk, zastępca dyrektora Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. 

W planach jest przekazanie kolejnej partii komputerów, tym razem młodzieży z innych placówek. Inicjatywa jest związana z podpisaną w tym roku umową między PW a m.st. Warszawą. W dokumencie podkreślono rolę edukacji, która jest podstawą ustawicznie kształcącego się społeczeństwa obywatelskiego i kluczowym warunkiem ekonomicznego rozwoju miasta.

Zdjęcie: Urząd Miasta st. Warszawy