Sztab kryzysowy na PW w sprawie Ukrainy

Rektor Politechniki Warszawskiej powołał sztab kryzysowy, którego celem jest planowanie i nadzór nad realizacją skoordynowanych i systemowych działań pomocowych Uczelni dla narodu ukraińskiego oraz pochodzących z Ukrainy członków naszej społeczności akademickiej.

W pierwszej kolejności podejmowane są działania mające na celu zapewnienie zakwaterowania i wsparcia materialnego dla rodzin studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej narodowości ukraińskiej. W kolejnych krokach wdrażane będą rozwiązania, które pozwolą nam na udzielenie pomocy studentom, doktorantom oraz pracownikom uczelni ukraińskich w kontynuacji ich studiów oraz pracy dydaktycznej i naukowej.

– W ciągu ostatnich dni odbyłem dziesiątki rozmów z członkami naszej społeczności akademickiej, którzy wyrażali chęć pomocy Ukrainie i proponowali różne formy wsparcia – powiedział w trakcie spotkania prof. Krzysztof Zaremba, Rektor PW. – Bardzo dziękuję za wszystkie te wyrazy solidarności z naszymi ukraińskimi sąsiadami i przyjaciółmi. Powołany przeze mnie sztab kryzysowy ma pomóc w koordynowaniu wszelkich działań oraz w diagnozowaniu potrzeb, przekazywaniu informacji i realizacji jak najskuteczniejszej pomocy. Jestem przekonany, że razem możemy więcej. 

Więcej informacji o działaniach PW w zakładce PW solidarna z Ukrainą