Stypendium pod choinkę 2020

Rozpoczyna się nabór zgłoszeń do kolejnej edycji „Stypendium pod choinkę”.  W ramach akcji nagradzani są studenci i doktoranci wyjątkowo zaangażowani w życie uczelniane oraz promowanie nauki.

Na otrzymanie stypendium mają szansę osoby, które swoimi działaniami przyczyniają się do wzmacniania pozytywnego wizerunku Politechniki Warszawskiej. Kapituła będzie zwracała uwagę m.in. na to, jak wygląda aktywność kandydatów w kołach i organizacjach studenckich i w jaki sposób przyczyniają się oni do promowania badań naukowych prowadzonych na uczelni. Nie mniej ważna będzie ocena działalności popularyzatorskiej - także tej prowadzonej wśród najmłodszych i młodzieży.

Swoje propozycje mogą przesyłać przedstawiciele władz uczelni oraz dziekani wydziałów Politechniki Warszawskiej. Studenci i doktoranci uczelni mają prawo samodzielnie zgłosić własne kandydatury.

Zgłoszenia w formie elektronicznej przyjmuje Biuro ds. Promocji i Informacji (imprezy@pw.edu.pl) do 13 listopada br. włącznie. Do wiadomości należy dołączyć komplet plików, które są wymienione w regulaminie akcji.

Tegoroczne stypendia zostaną przyznane dzięki hojności wszystkich, którzy w 2019 r. wzięli udział w Kiermaszu Świątecznym PW.

Regulamin Stypendium pod Choinkę 2020

Formularz zgłoszeniowy

Szablon prezentacji

Źródło i grafika: BPiI PW