Społeczna odpowiedzialność nauki - raport

Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW opracował raport pt. „Społeczna odpowiedzialność nauki w kontekście rozwiązywania złożonych i istotnych problemów w województwie mazowieckim”.

W pierwszej części publikacji analizowane są takie zagadnienia, jak: społeczna odpowiedzialność nauki, innowacje społeczne, złożone problemy społeczne czy jakość życia.

W drugiej części dokumentu przedstawiono kluczowe problemy społeczne dotyczące województwa mazowieckiego, w których rozwiązaniu może pomóc nauka dzięki opracowywanym przez nią rozwiązaniom.

Raport jest pierwszą publikacją w ramach projektu „Społeczna odpowiedzialność nauki - od promocji po innowacje społeczne”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

W dalszym etapie prac zaplanowano sformułowanie konkretnych wyzwań, z którymi zmierzą się uczestnicy warsztatów design thinking, opracowując rozwiązania wpisujące się w określone problemy społeczne.

Raport dostępny jest TUTAJ>>

Gabriela Hołdanowicz, Paweł Huras, dr Katarzyna Modrzejewska, Dariusz Parzych, Społeczna odpowiedzialność nauki w kontekście rozwiązywania złożonych i istotnych problemów w województwie mazowieckim, Warszawa 2020, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW