Service Desk w nowym miejscu

Centrum Informatyzacji PW informuje, że zespół Service Desk przeniósł się z Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej do Budynku Biurowego przy ul. Noakowskiego 18/20.

Nowy adres:

Service Desk
Centrum Informatyzacji
ul. Noakowskiego 18/20
00-668 Warszawa
klatka C, pokój 8 (parter)

Źródło: Centrum Informatyzacji PW