Rekrutacja do programu organizacji Humanity in Action

Studenci oraz absolwenci z Polski i Ukrainy do 24 lutego br. mogą aplikować do interdyscyplinarnej akademii praw człowieka i aktywności obywatelskiej - Humanity in Action Fellowship Program. 

Najlepsi kandydaci będą mogli wziąć udział w Humanity in Action Fellowship Program w Warszawie pt. "Polska w teorii i praktyce: od oporu do Solidarności, od transformacji do społeczeństwa obywatelskiego" lub w Berlinie pt. "Dyskryminacja grup - jej korzenie i konsekwencje". Udział w projekcie jest bezpłatny.

W miesięcznym programie przewidziano wykłady, warsztaty, dyskusje z przedstawicielami świata nauki i mediów, aktywistami, wizyty w instytucjach rządowych, organizacjach pozarządowych, muzeach i miejscach pamięci.

Tematyka zajęć będzie poświęcona szeroko rozumianym prawom człowieka, stosunkom pomiędzy większością a mniejszością oraz mowie nienawiści w Internecie i w rzeczywistości.

Program jest przeznaczony dla:

  • polskich i ukraińskich studentów na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych, doktoranckich
  • absolwentów polskich i ukraińskich uczelni, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż w 2012 roku

Konieczna jest dobra znajomość języka angielskiego (język roboczy programu). Mile widziani są studenci wszystkich kierunków studiów. Limit wieku uczestników wynosi 28 lat. Humanity in Action Fellowship Program odbędzie się w dniach 31 maja - 29 czerwca 2014 r.

Rekrutacja przebiega na stronie internetowej organizacji.