Rekrutacja do drugiej edycji programu MBA dla pracowników PW

Szkoła Biznesu PW rozpoczęła rekrutację do drugiej edycji programu MBA dla pracowników Politechniki Warszawskiej, trzysemestralnych studiów podyplomowych w języku polskim adresowanych do kadry zarządzającej Uczelni. Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane do 21 grudnia 2020 r.

Studia są realizowane na bazie międzynarodowego standardu MBA (Master of Business Administration), w oparciu o 28-letnie doświadczenie Szkoły Biznesu w prowadzeniu studiów Executive MBA i innych programów menedżerskich.

Program studiów dostosowany jest do grupy docelowej, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych wyzwań w zarządzaniu Politechniką Warszawską (m.in. uwarunkowania uczelni publicznej vs. świat biznesu, praktyczne aspekty komercjalizacji technologii). Zajęcia prowadzone są przez wykładowców akademickich, praktyków biznesu oraz ekspertów w wybranych dziedzinach. 

Studia obejmują w szczególności następujące obszary: otoczenie gospodarcze, marketing, rachunkowość zarządczą, finanse, zarządzanie operacyjne, strategię, zarządzanie zasobami ludzkimi, elementy digital transformation, innowacyjność i przedsiębiorczość, przywództwo, program rozwoju osobistego (w tym kompetencji menedżerskich).

Szczególny nacisk jest położony na aplikacyjny charakter procesu dydaktycznego: m.in. podanie pojęć i słownika biznesu oraz nakierunkowanie treści na realia uczelni publicznej i potrzeby kadry zarządzającej PW.

Studia realizowane są w ramach projektu „NERW PW. Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>

Broszura_MBAPW (pdf, 1,58 MB)

Źródło: Szkoła Biznesu PW