Rekrutacja do Przedszkola Politechniki Warszawskiej

19 lutego rozpocznie się rekrutacja do Niepublicznego Przedszkola Politechniki Warszawskiej BOBOTECHNIKA na rok szkolny 2018/2019. Zapisy będą trwały do 2 marca 2018 roku.

Karty zgłoszeń należy przesyłać e-mailem na adres: przedszkole@pw.edu.pl lub złożyć osobiście w przedszkolu przy ul. Waryńskiego 8.

Rodzice dzieci uczęszczających w tym roku szkolnym do przedszkola i zamierzających kontynuować pobyt dziecka proszeni są o złożenie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w roku 2018/2019.

Listy dzieci zakwalifikowanych na rok szkolny 2018/2019 będą ogłoszone w dniu 15 marca 2018 r.  Zostaną one wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie przedszkola, a wszyscy rodzice o wyniku rekrutacji zostaną poinformowani mailem.

Informacje o rekrutacji dostępne są również na stronie internetowej  przedszkola.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA (docx, 20,86 kB)

Źródło: Dział Socjalny PW