Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie nr 176/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Politechnice Warszawskiej.

Zarządzenie określa zasady i sposób postępowania w procesie przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji w Politechnice Warszawskiej i ma zastosowanie do wszystkich członków wspólnoty uczelni.

Proces przeciwdziałania w uczelni zjawiskom mobbingu i dyskryminacji realizuje się w dwóch etapach:

  • mediacyjnym;
  • formalnym.

W etapie mediacyjnym stosuje się postępowanie mediacyjne, celem którego jest polubowne rozwiązanie sporu lub konfliktu.

W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu lub konfliktu w drodze mediacji zainteresowany ma możliwość złożenia skargi, która rozpoczyna etap formalny.

Pełna treść zarządzenia dostępna jest TUTAJ>>

Powiązany materiał:
Mobbing czy dyscyplina? Definicja potrzebna na co dzień