Projekt „Odkryj tajemnice PW”

Politechnika Warszawska w roku akademickim 2015/2016 realizuje nowy projekt zatytułowany „Odkryj tajemnice PW”. Koordynatorem akcji jest Biuro ds. Promocji i Informacji. Na projekt składają się wizyty dzieci i młodzieży w PW oraz wyjazdy do szkół.

Projekt „Odkryj tajemnice PW” kierowany jest do różnych grup odbiorców m.in. przedszkolaków, uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów, ze szkół średnich (w tym maturzystów) oraz osób starszych. Głównym założeniem projektu jest rozpowszechnianie informacji o Uczelni zróżnicowanym wiekowo grupom odbiorców, zapoznanie z jej historią, poszerzenie wiedzy oraz zainteresowanie techniką. Jednym z ważnych celów jest również przybliżenie maturzystom oferty studiów, zasad przyjęć na studia a tym samym zaciekawienie naukową i pozanaukową działalnością Uczelni.

Opisywany projekt promocyjny stanowi nowatorskie podejście do przyszłych kandydatów na studia. To także przedstawienie Politechniki Warszawskiej jako prestiżowej najlepszej polskiej uczelni technicznej i zachęcenie do studiowania w niej.

Projekt zakłada 5 różnych modułów przeznaczonych dla poszczególnych grup odbiorców:

Szczegółowe informacje dotyczące całego projektu dostępne są na stronie internetowej Biura ds. Promocji i Informacji: http://www.promocja.pw.edu.pl/bpi/Projekty/Wycieczki.

Źródło: Biuro ds. Promocji i Informacji PW
Zdjęcie: Biuletyn PW