Politechnika Warszawska a koronawirus

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią obecny rok akademicki jest inny niż poprzednie. Warto zapoznać się z informacjami dotyczącymi funkcjonowania uczelni w tym nietypowym okresie.

Podstawowym dokumentem regulującym zasady działania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii jest Zarządzenie Rektora nr 104/2020 z 30 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID - 19 od dnia 1 października 2020 r. 

Zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej w okresie od 19 października 2020 r. do 15 listopada 2020 r. określa Zarządzenie Rektora nr 113/2020 z 15 października 2020 r., natomiast od 16 listopada 2020 r. do 29 stycznia 2021 r. - Zarządzenie Rektora nr 127/2020 z 2 listopada 2020 r. Sposób przeprowadzania zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021 określa Zarządzenie Rektora nr 173/2020. Zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej od 20 lutego 2021 r. do 16 czerwca 2021 r. określa Zarządzenie Rektora nr 6/2021 z 27 stycznia 2021 r.

Zachęcamy również do zapoznania się z komunikatem nr 1/2020komunikatem nr 2/2020 oraz komunikatem nr 3/2020 Rektora PW, które przypominają o głównych zasadach organizowania pracy i nauki na naszej uczelni.

Informacje o rozwiązaniach dotyczących różnych sfer działalności Uczelni

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania