Podziękowania od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Politechnika Warszawska otrzymała podziękowania od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci za wkład w rozwój stowarzyszenia, które w tym roku obchodzi jubileusz 100-lecia działalności.

Pamiątkową tabliczkę z podziękowaniami Politechnika Warszawska otrzymała od Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół i Dzieci.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest najstarszym w Polsce stowarzyszeniem tworzącym ruch społeczny na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom. Głównym celem ruchu jest troska o prawa, jakość warunków życia, wychowania i edukacji dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych.

Powiązane materiały:

Pozdrowienia od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci pozdrawia Politechnikę
Pozdrowienia z turnusu rehabilitacyjnego od TPD
Podziękowania dla PW za wsparcie turnusów rehabilitacyjnych
Turnusy rehabilitacyjne dofinansowane przez PW

Zdjęcie: Biuletyn PW