Po stronie Ukrainy

Stanowisko Senatu Politechniki Warszawskiej wobec agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Senat Politechniki Warszawskiej, wyrażając powszechne stanowisko społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej, w pełni solidaryzuje się z Narodem Ukraińskim w dramatycznym momencie historii oraz stanowczo potępia bezprawny, brutalny atak Federacji Rosyjskiej na wolne i suwerenne państwo, jakim jest Ukraina.

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec działań, które naruszają prawo międzynarodowe oraz zasady humanitaryzmu. W Europie, doświadczonej przez dramat II wojny światowej, działania władz rosyjskich niosą uzasadniony niepokój o przyszłość kontynentu i demokratycznych społeczeństw europejskich. W tej sytuacji, jednoznacznie stajemy po stronie Ukrainy, naszego sąsiada, z którym łączą nas wspólne wartości i marzenia.

Senat w pełni popiera oświadczenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Akademii Nauk, konferencji szkół zawodowych, organizacji doktoranckich i studenckich opublikowane 24 lutego 2022 r. w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

Zwracamy się z apelem do środowisk akademickich i naukowych Federacji Rosyjskiej o stanowcze i jednoznaczne potępienie wojny prowadzonej przeciw Ukrainie. Jesteśmy przekonani, że Wasz jednoznaczny sprzeciw wobec zbrojnych działań prowadzonych przez Rosję oraz apel o zawieszenie broni, rozpoczęcie rozmów pokojowych oraz wycofanie sił agresora może mieć wielkie znaczenie dla światowego pokoju.

W solidarności z ukraińskimi naukowcami i nauczycielami akademickimi Senat Politechniki Warszawskiej popiera stanowisko Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz rekomenduje zawieszenie współpracy z rosyjskimi uczelniami i ośrodkami badawczymi do czasu zakończenia działań zbrojnych i wycofania wojsk rosyjskich z terenu Ukrainy.

Senat Politechniki Warszawskiej opowiada się za pilnym uchwaleniem regulacji prawnych służących pomocy ukraińskim naukowcom, nauczycielom akademickim, doktorantom i studentom, którzy w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę znaleźli schronienie na terytorium Polski.

Prosimy o śledzenie informacji w specjalnej zakładce PW solidarna z Ukrainą.