PW wspiera osoby niepełnosprawne

W ramach projektu pn. Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej uruchomiono nowe zadanie, wspierające niepełnosprawnych studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich PW. 

Zadanie zostało uruchomione we współpracy z Sekcją ds. Osób Niepełnosprawnych w PW. Na podstawie jej doświadczeń oraz wyników raportu „Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych studiujących na Politechnice Warszawskiej” w zadaniu przewidziano różne formy wsparcia.

W ramach działań skierowanych do niepełnosprawnych studentów i doktorantów PW zorganizowane zostaną dwa obozy studenckie, których uczestnicy uzyskają możliwość nabycia kluczowych kompetencji miękkich, takich jak techniki efektywnego zarządzania informacją i czasem, metody automotywacji, odnajdywanie i przystosowywanie się do nowych sytuacji oraz rozwiązywania konfliktów.

Ponadto zorganizowane zostaną cztery jednodniowe warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego. Studenci i doktoranci będą mogli skorzystać również z konsultacji z doradcą zawodowym oraz coachem.

Dla nauczycieli akademickich przygotowano z kolei jednodniowe szkolenie, którego uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu współpracy z niepełnosprawnymi studentami i doktorantami. Przewidziano również kurs języka migowego.

Szczegółowe informacje na temat terminów szkoleń i warsztatów oraz harmonogram zapisów pojawią się na początku przyszłego roku.

Informacje na ten temat można znaleźć pod adresem: https://www.pw.edu.pl/Studenci/Studenci-z-niepelnosprawnoscia