PW pomaga w walce z koronawirusem

W sytuacji rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 strach i poczucie niepewności są czymś naturalnym. Ważne jednak, by nie poddawać się lękom i zmobilizować do niesienia pomocy. Pracownicy i studenci PW robią to, posiłkując się wiedzą i umiejętnościami wykorzystywanymi do tej pory w salach wykładowych i laboratoriach.

Pomoc w trzech wymiarach

W realizacji wolontariackich planów pomaga specjalistyczny sprzęt, który umożliwia praktyczne wykorzystanie inżynierskich zdolności. Prym wiodą drukarki 3D, idealne do wytwarzania elementów specjalnych przyłbic, które chronią pracowników medycznych przed zakażeniem drogą kropelkową. W różnorodnych akcjach osób związanych z PW wykorzystywane są nie tylko uczelniane maszyny, ale również sprzęt prywatny.

Z inicjatywy Kamila Dei, doktoranta Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, wspieranego przez prof. Przemysława Rokitę, powstała międzywydziałowa akcja drukowania masek ochronnych. W ramach WEiTI prężnie działa także zespół Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki, który wydrukował przyłbice ochronne dla szpitali, przychodni, laboratoriów i na potrzeby społeczności PW oraz, we współpracy z CEZAMATEM, przekazał zaprzyjaźnionym zespołom medycznym środki ochrony osobistej. Naukowcy z IMiO PW, wspierani przez Wydział Chemiczny, zebrali też kilkaset kilogramów folii do produkcji przyłbic. Trafiła ona do Hackerspace Warszawa. 

Z pomocą szpitalom pospieszył również zespół z Wydziału Inżynierii Materiałowej. Grupa pod kierunkiem dr. hab. inż. Wojciecha Święszkowskiego, prof. PW, przy współpracy z firmami MaterialsCare i Wolf 3D, wyprodukowała przyłbice i przekazała je Mazowieckiemu Szpitalowi Bródnowskiemu

Funkcjonujące przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Laboratorium druku 3D zajęło się produkcją przyłbic dla dwóch mazowieckich ośrodków medycznych. Gdy uda się zapewnić im wystarczającą ilość środków ochrony, pomoc zostanie rozszerzona także na inne placówki. Warto wspomnieć, że w ten projekt zaangażowani są również studenci Koła Naukowego Druku 3D.

W domowym zaciszu przyłbice drukują także studenci kół naukowych Humanoid oraz ADek, korzystający z prywatnego sprzętu. Bazują oni na modelu udostępnionym przez firmę Prusa Research. Studenci z Koła Naukowego Robotyków dzięki optymalizacji wydruku zdołali zwiększyć dzienny limit wytwarzanych przyłbic, które trafiają potem do Samorządu Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ten zaś dba o to, by zostały przekazane osobom, które potrzebują takiej ochrony.

Do grona drukarskich wolontariuszy zaliczają się również założyciele firmy TechOcean i jednocześnie absolwenci Wydziału MEiL. Wspiera ich Bartłomiej Wałpuski, doktorant z Wydziału Mechatroniki PW, który do wydrukowanych elementów dodaje szybki ochronne.

Ważną inicjatywę podjęło Laboratorium Inżynierii Biomedycznej (BioMedLab) Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW. Zespół prof. Tomasza Ciacha nie tylko dołączył do międzywydziałowego projektu drukowania przyłbic, ale również rozpoczął produkcję masek umożliwiających użycie wymiennych filtrów.

Również zespół z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych wspiera służbę zdrowia i produkuje ramki do przyłbic oraz elementy umożliwiające połączenie masek do nurkowania z filtrami powszechnie używanymi w akcesoriach szpitalnych. Wydział działa również w ramach różnych międzyuczelnianych inicjatyw, w ramach której opracowywany jest m.in. projekt hełmu do nieinwazyjnej wentylacji pacjentów z COVID-19.

Alternatywne użycie drukarek 3D, a także wykorzystanie laserów, zaproponowali dr inż. Grzegorz Kasprowicz wraz z bratem, Pawłem Kasprowiczem. Dzięki ich pracy, a także hojności sponsorów, możliwe jest wytwarzanie przejściówek filtrów od respiratorów do masek ochronnych wielokrotnego użytku, a także bardziej wydajna produkcja przyłbic.

Wolontariusze z PW nie odżegnują się jednak od bardziej tradycyjnych metod. Dział Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców, działający przy uczelnianym Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, wykorzystał maszyny do szycia, które pierwotnie miały być użyte przez zespół PW Makers, i wyprodukował ponad 500 wielorazowych maseczek. Cały zestaw został przekazany Straży Akademickiej PW i pracownikom Działu Administracyjno-Gospodarczego.

Pomoc naukowców i start-upowców

Start-up EcoBean, spin-off z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej zajmujący się przetwarzaniem fusów z kawy w brykiet i wykorzystywaniem go jako opał, zdecydował się oddać służbom medycznym własne specjalistyczne pojemniki do przechowywania i transportu substancji niebezpiecznych.

Wydział Chemiczny wypożyczył z kolei swoją suszarkę laboratoryjną wolontariuszom szyjącym maseczki, dzięki czemu możliwa jest szybsza sterylizacja materiałów

Swoimi umiejętnościami i doświadczeniem postanowił się podzielić zespół naszych biotechnologów. Od początku maja pięć osób pracuje w laboratorium diagnostycznym zajmującym się wykonywaniem testów na koronawirusa

Praca z danymi

Produkcja środków ochrony osobistej to nie jedyny wkład naszej społeczności w walkę z konsekwencjami stanu pandemii. W sieci wiele jest sporo przykładów działań, z których efektów skorzystać może każdy z nas.

W uporządkowaniu i przyjaznym zobrazowaniu wielu danych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i zachorowaniami na COVID-19 pomagają projekty takie jak stworzony przez Mateusza Solińskiego z Wydziału Fizyki PW model do wizualizacji pandemii oraz mapa koronawirusa autorstwa Adama Mazurkiewicza, absolwenta Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa. Podobny charakter ma strona covidata.pl zbudowana przez Michała Rokitę i Alexandra Golysa z Wydziału EiTI.

Wspomniane wcześniej Koło Naukowe ADek analizuje w ciekawy sposób występowanie koronawirusa na świecie i jego wpływ na zużycie energii.

Przed nami również premiera telemedycznego serwisu, który pomoże pacjentom w kontakcie z lekarzem i uzyskaniu recepty lub zwolnienia lekarskiego. Szerzej o pomyśle braci - studenta Wydziału EiTI oraz absolwenta Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych - będziemy informować niebawem.

Gimnastyka dla mózgu

Pandemia i związana z nią izolacja wymusza opanowanie nowych form komunikacji, a także edukacji. Nauka na odległość to wyzwanie, ale może przybierać wiele fascynujących form.

Rada Doktorantów zorganizowała warsztaty online z podstaw data science oparte na języku Python. Podczas zajęć wykorzystywane były dane na temat rozwoju epidemii koronawirusa.

Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej rzuca kreatywne wyzwanie i zaprasza do wzięcia udziału w “coronathonie”, w ramach którego uczestnicy stworzą aplikację lub prototyp rozwiązania pomocnego w walce z efektami pandemii.

O dostęp do najlepszej jakości materiałów edukacyjnych zadbał Wydział Fizyki, zamieszczając w internecie Multimedialny podręcznik do nauki fizyki, a także niektóre elementy z opracowania Fizyka w 950 kapsułkach (dostępne w portalu epodreczniki.pl - przykładowy temat) wraz z materiałami pomocniczymi.

#zostańwdomu i działaj

Do izolacji, ale także aktywnego rozwijania się w czasie zawieszenia tradycyjnych zajęć zachęca w mediach społecznościowych wiele kół naukowych, organizacji studenckich, a także jednostek PW. Zachęcamy do śledzenia ich poczynań i inspirowania się sposobami na kreatywne spędzanie tego nietypowego czasu.

Mamy nadzieję, że powyższa lista będzie się rozwijała. Wszystkie osoby związane z Uczelnią i wspierające swoją aktywnością radzenie sobie ze skutkami pandemii zachęcamy do dzielenia się z nami swoimi osiągnięciami.

Za aktywną postawę wszystkich studentów, absolwentów i pracowników Politechniki Warszawskiej, którzy od początku pandemii podejmują działania wspierające walkę z koronawirusem, podziękowano na antenie Radia dla Ciebie. Audycja z 15 czerwca 2020 r. dostępna jest na stronie internetowej: www.rdc.pl/podcast/zyczenie-na-antenie-15-06-2020 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiór najważniejszych informacji dotyczących ograniczonego funkcjonowania uczelni w związku z pandemią koronawirusa 

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Źródło: Biuro ds. Promocji i Informacji PW