Osada modułowa dla uchodźców

Grafika projektu ProModSe

Modular Refugee Settlement Project - ProModSe/ grafika: Wydział Architektury PW

Na Wydziale Architektury PW powstaje koncepcja osady modułowej dla ukraińskich uchodźców, która posłuży do opracowania ogólnych wytycznych i standardów dla tego typu osad. 

Prace projektowe prowadzone pod kierunkiem prof. Anny Marii Wierzbickiej mają uwzględniać wyjątkowe potrzeby przesiedlonej ludności. 

Szacuje się, że około 11 milionów osób to uchodźcy wewnętrzni, którzy dotarli np. do Lwowa z innych obszarów Ukrainy. Oni szczególnie potrzebują mieszkań, ale nie tymczasowych, tylko takich, które będą mogły im służyć dłuższy czas oraz pomogą w odzyskaniu poczucia wspólnoty i przynależności.

"

W przypadku podobnych osiedli dla uchodźców średni czas zamieszkiwania to około 17 lat, czyli okres dorastania. Z tego powodu zasadniczo jesteśmy przeciwni tymczasowym rozwiązaniom. Miejsce zamieszkania to przecież nie tylko dach nad głową. Równie ważna jest możliwość realizacji innych potrzeb - bezpieczeństwa, przynależności i tożsamości. Nie możemy też zapomnieć o odpowiednim standardzie i energooszczędności - wyjaśnia prof. Anna Maria Wierzbicka z Zakładu Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego Wydziału Architektury PW.

"

Polski projekt osady modułowej dla ludności uchodźczej Modular Refugee Settlement Project - ProModSe został wybrany do realizacji przez European Institute of Innovation and Technology (EIT) Community New European Bauhaus. Urbanistyczno-architektoniczna koncepcja zakłada przygotowanie mieszkań z infrastrukturą społeczną dla około 3,5 tysiąca osób.  W realizację zaangażowana zostanie społeczność akademicka z Polski i Ukrainy oraz sami uchodźcy, którzy przyjechali do Polski.

W skali mikro powstaną projekty segmentów w systemie modułowym dla rodzin o różnej liczbie członków, które dodatkowo można wtórnie łączyć i dzielić. Skala mezzo zakłada opracowanie wariantowe zestawienia segmentów w postaci kwartałów zabudowy. Z kolei w skali makro powstanie zespół mieszkaniowy dla około 3 tysięcy mieszkańców. Każda z nich ma oferować odpowiedni standard życia, niezbędną infrastrukturę społeczną oraz rozwiązania oparte na błękitno-zielonej infrastrukturze.

Projekt EIT Community New European Bauhaus Modular Refugee Settlement Project - ProModSe jest wspierany przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), organ Unii Europejskiej. Ma zwiększyć świadomość roli, jaką mogą odegrać obywatele w poprawie jakości życia przesiedlonej ludności ukraińskiej.

Zespół z Wydziału Architektury PW to: dr hab. inż. arch. Anna Maria Wierzbicka, prof. uczelni, dr hab. inż. arch. Yuriy Kryvoruchko, prof. wizytujący (Politechnika Lwowska), dr inż. arch. Paweł Trębacz, dr inż. arch. Renata Jóźwik oraz mgr inż. arch. Magdalena Duda.

Od czasu pierwszego dnia ataku w pełni solidaryzujemy się z naszymi ukraińskimi sąsiadami i organizujemy różne formy wsparcia. W czerwcu 2022 roku Wydział Architektury, pod patronatem Rektora PW, powołał Zespół ds. Odbudowy Ukrainy - formalną grupę współpracującą w celu pomocy w projektowaniu i realizacji rozwoju w Ukrainie.