Od 23 lutego zajęcia dydaktyczne i praca w formie stacjonarnej

Zgodnie z komunikatem Rektora PW od 23 lutego 2022 r. zajęcia dydaktyczne w PW realizowane będą stacjonarnie. W takiej formie pracują również pracownicy Uczelni.

W związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą przebiegu pandemii wirusa COVID-19:

  • od dnia 23 lutego 2022 r. podstawowym trybem realizacji zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej jest tryb stacjonarny;
  • od dnia 23 lutego 2022 r. podstawową formą pracy pracowników Politechniki Warszawskiej jest forma stacjonarna.

Szczegółowe zasady organizacji funkcjonowania Uczelni określa zarządzenie nr 110/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19 od dnia 19 listopada 2021 r.

Komunikat nr 1/2022 Rektora PW z dnia 16/02/2022 w związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą przebiegu pandemii wirusa COVID-19