O wrażliwości na niepełnosprawność podczas szkolenia dla pracodawców

Biuro Karier PW, we współpracy z Fundacją Integracja, Sekcją ds. Osób Niepełnosprawnych (Biuro Spraw Studenckich PW) oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW 7 lutego br. zaprosiło pracodawców na spotkanie „Wyzwania rynku pracy: wrażliwość na niepełnosprawność i formalności związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością”.

Uczestników spotkania przywitała Urszula Okulska-Deblessem, kierownik Biura Karier PW, dziękując równocześnie za zainteresowanie tematem, który jest istotny dla licznej grupy studentów PW.

Podczas wydarzenia przedstawiciele firm poznali nie tylko zagadnienia związane z wrażliwością na niepełnosprawność (m.in. savoir vivre, wsparcie, ale i asertywność wobec osób z niepełnosprawnością), ale także z zatrudnianiem kandydatów z niepełnosprawnościami, w tym prawa, obowiązki oraz korzyści dla pracodawcy.

Mieli okazję doświadczyć wybranych barier, z jakimi spotykają się ludzie z niepełnosprawnością. Do testowania otrzymali specjalne gogle symulujące ograniczenia zmysłu wzroku (w różnym stopniu), próbowali pokonać drogę z użyciem laski dla osób niewidomych oraz przemieszczać się za pomocą wózka inwalidzkiego.  

Jak komentowali uczestnicy, dzięki rozmowom na temat barier i problemów kandydatów do pracy z niepełnosprawnością oraz dzięki doświadczeniu (choć przez chwilę), jak mogą wyglądać kłopoty z codziennym funkcjonowaniem tych osób, mogą oni inaczej spojrzeć na dostosowanie ofert rekrutacyjnych i przestrzeni w miejscu pracy, tak by z jednej strony nie tracić wartościowych kandydatów, z drugiej - stworzyć przyjazną przestrzeń do rozwoju kariery.

Szkolenie przeprowadził Jarosław Bogucki - ekspert z zakresu dostępności architektonicznej i zatrudniania osób z niepełnosprawnością, kierownik ds. kluczowych klientów w Fundacji Integracja. Wdrażał m.in. projekty z obszaru aktywizacji zawodowej realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

To kolejna już tego typu inicjatywa Biura Karier Politechniki Warszawskiej. Poprzednie warsztaty organizowane z myślą o pracownikach firm, z którymi zespół Biura Karier współpracuje, dotyczył tematu zarządzania stresem. Projekt szkoleń dedykowanych partnerom Biura Karier PW jest formą podziękowania za zaangażowanie pracodawców we współpracę z naszą uczelnią i w najbliższej przyszłości doczeka się kontynuacji.

Źródło: Biuro Karier PW