Nowe defibrylatory w Politechnice Warszawskiej

W ramach Budżetu Partycypacyjnego Politechniki Warszawskiej zakupiono dwanaście nowych defibrylatorów. Urządzenia będą służyły pracownikom uczelni, studentom oraz mieszkańcom okolicznych budynków.

Symbolicznego odsłonięcia defibrylatora na Wydziale Chemicznym PW dokonali w obecności prof. dr. hab. inż. Władysława Wieczorka, Dziekana Wydziału Chemicznego PW oraz zaproszonych gości: dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni, Prorektor ds. Studenckich PW oraz Łukasz Gala Przewodniczący Samorządu Studentów PW.

Dzień wcześniej, 10 października br. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora. Kurs został poprowadzony przez ratowników z Fundacji Anikar. Dzięki inicjatywie władz uczelni oraz Kacpra Majewskiego, członka Koła Naukowego Aparatury Biomedycznej działającego na Wydziale Mechatroniki PW, który zgłosił do Budżetu Partycypacyjnego PW projekt „Prąd do serca”, na terenie Politechniki Warszawskiej dostępnych będzie dwanaście nowych defibratorów. 

Za pomocą komunikatów głosowych oraz wskazówek wizualnych defibrylator kieruje akcją reanimacyjną. Po włączeniu, prosi o podłączenie elektrod poprzez umieszczenie ich na klatce piersiowej poszkodowanego. Rysunki na elektrodach wskazują dokładnie miejsce właściwego ich przyklejenia. Następnie urządzenie przeprowadza automatyczną analizę stanu poszkodowanego. Jeśli wykaże ona konieczność przeprowadzenia defibrylacji, usłyszymy stosowne polecenia. 

Uczelniany budżet partycypacyjny to nowa forma konsultacji ze studentami i pracownikami PW, w ramach której cała społeczność akademicka zgłasza swoje pomysły na zmiany i ulepszenia dotyczące Politechniki i terenów do niej przynależących. To również studenci i pracownicy PW decydują poprzez głosowanie o tym, które ze zgłoszonych projektów zostaną zrealizowane.

Zdjęcia: Biuletyn PW