Minuta ciszy dla ofiar zamachu w Garissa University College

27 kwietnia br. społeczność akademicka Politechniki Warszawskiej weźmie udział w akcji organizowanej przez Radę Stowarzyszenia Uniwersytetów Europejskich (EUA), której celem jest uczczenie ofiar zamachu terrorystycznego, przeprowadzonego 02.04.2015 r. w Garissa University College (Kenia).

W poniedziałek, 27 kwietnia 2015 r., o godz. 12.00, wszystkie wydziały Politechniki Warszawskiej, pracownicy naukowi i dydaktyczni, studenci oraz pracownicy administracji, minutą ciszy oddadzą hołd zamordowanym studentom. Jest to wyraz solidarności z rodzinami i całym narodem kenijskim.

Odpowiadając na apel Rady Stowarzyszenia Uniwersytetów Europejskich oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, władze Politechniki Warszawskiej podjęły decyzję o przyłączeniu się do symbolicznego gestu solidarności, który członkowie EUA uzgodnili na posiedzeniu w Antwerpii 15 kwietnia br. Jest to wyraz protestu wobec brutalnego ataku wymierzonego w fundamentalne wartości, takie jak prawo do nauki i wolności poglądów, za korzystanie z których poniosło śmierć 147 studentów Garissa University College, a wielu innych zostało rannych.

Komunikat EUA dotyczący zamachu w Garissa University College jest dostępny na stronie http://www.eua.be