Kurs języka migowego dla pracowników PW

W odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie Biuro Spraw Studenckich, Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych organizuje kurs z Polskiego Języka Migowego na poziomie A1 (początkujący) dla pracowników Politechniki Warszawskiej.

Czas trwania kursu to 60 godzin dydaktycznych, a zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po 3 godziny zegarowe (4h dydaktyczne). Cały kurs obejmuje 15 spotkań.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie wypełnionych zgłoszeń do dnia 16 października 2016 r. wraz ze wskazaniem terminu. Uruchomiona zostanie tylko jedna grupa (poniedziałkowa lub piątkowa). Jeśli oba terminy są dogodne, należy taką opcję zaznaczyć w formularzu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: niepelnosprawni.bss@pw.edu.pl

O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu się na kurs uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową. Planowany termin rozpoczęcia kursu - koniec października 2016 r.

Wszelkie informacje dotyczące kursu dostępne są pod powyższym adresem mailowym lub numerem telefonu (22) 234 13 15.

PJM A1 zgłoszenie zima 2016

Regulamin kursu PJM dla pracowników PW zima 2016

Źródło: Biuro Spraw Studenckich, Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych
Zdjęcie: Biuletyn PW