Kampania „5 lat Celów Zrównoważonego Rozwoju”

Trwa kampania informacyjna „5 lat Celów Zrównoważonego Rozwoju” realizowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jej kluczowym momentem będą 8. Targi CSR, które zostaną zorganizowane 16 kwietnia 2020 r. w Centrum EXPO XXI w Warszawie.

Trwa kampania „5 lat Celów Zrównoważonego Rozwoju” (#5latSDGs). Kolejna odsłona inicjatywy obejmuje 4. Cel Zrównoważonego Rozwoju: „Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie”. Zadania określone w celu odnoszą się między innymi do dostępu dzieci i młodzieży do nieodpłatnej, sprawiedliwej, dobrej jakości edukacji; możliwości zdobycia przez dorosłych wykształcenia technicznego, zawodowego i wyższego na odpowiednim poziomie; wyrównywania szans w edukacji; kształcenie osób z niepełnosprawnościami. 

Realizacja celu 4. w Polsce znajduje się na wysokim poziomie w porównaniu z realizacją innych zobowiązań. W raporcie „SDG Index and Dashboards” posiada jednak status „challenges remain”, co oznacza, że występują w nim pewne obszary wymagające poprawy. 

Większego zaangażowania wymaga między innymi edukacja dorosłych. Na tle innych krajów Unii Europejskiej aktywność edukacyjna Polaków należy do jednych z najniższych. 

Ważną rolę w osiągnięciu 4. Celu Zrównoważonego Rozwoju odgrywa biznes. Dowodzi tego Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. To właśnie 4. SDGs jest najpopularniejszym, jeśli chodzi o liczbę praktyk jemu przyporządkowanych w publikacji. 

8. Targi CSR jako platforma wymiany wiedzy i doświadczenia, stały się kluczowym momentem kampanii, a także okazją do jej zainicjowania. Kampania informacyjna będzie towarzyszyć działaniom komunikacyjnym do wydarzenia. Ważną rolę w prezentacji osiągnięć i działań na polu SDGs będą odgrywać wystawcy 8. Targów CSR. W sposób naturalny ze względu na aktywną obecność na wydarzeniu śledzący kampanię, będą mogli bezpośrednio dowiedzieć się więcej na temat aktywności firm i organizacji w zakresie SDGs.

Główną część wydarzenia stanowi przestrzeń wystawowa, w której firmy, organizacje, uczelnie, miasta, instytucje prezentują swoją działalność z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju. W poprzedniej edycji wzięło udział blisko 80 wystawców z całej Polski. Szeroka różnorodność działań i możliwości współpracy przyciągnęła około 2500 zwiedzających. 

Targom CSR jak co edycję towarzyszy część konferencyjna, umożliwiająca zapoznanie się z aktualnymi trendami w odpowiedzialnym biznesie, przedstawienie wyzwań czy budowanie i wspieranie międzysektorowego dialogu. W 2020 roku część konferencyjna zostanie poświęcona środowisku naturalnemu. 

Targi CSR to największe wydarzenie CSR-owe w Polsce. Organizowane jest od 2005 roku, co dwa lata, przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem wydarzenia jest prezentacja działań i praktyk firm społecznie odpowiedzialnych, a także usług oferowanych w tym zakresie.

Na wydarzenie obowiązuje wstęp wolny dla wszystkich zwiedzających.

Więcej informacji o kampanii dostępnych jest TUTAJ>>

Źródło: Forum Odpowiedzialnego Biznesu