Już niebawem otwarcie przedszkola Politechniki Warszawskiej

Puste do niedawna pomieszczenia przy ulicy Waryńskiego 8 już niedługo zapełni dziecięcy gwar. Zakończono prace nad przygotowaniem przedszkola Politechniki Warszawskiej dla dzieci pracowników, doktorantów i studentów Uczelni.

Rozmowa z dr. inż. Krzysztofem Dziedzicem, Kanclerzem Politechniki Warszawskiej.

Pierwsze plany dotyczące otwarcia przedszkola narodziły się w 2013 r. Mamy rok 2017, kiedy dokładnie przedszkole zostanie uruchomione? Czy możemy wskazać konkretną datę?

- Budowa została zakończona pod koniec listopada 2016 r. Mamy pozytywne opinie Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Straży Pożarnej oraz decyzję o dopuszczeniu do użytkowania, wydaną przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Obecnie jesteśmy na etapie zatrudniania personelu, w tym nauczycielskiego i czekamy na wpisanie przedszkola do ewidencji przedszkoli niepublicznych w Urzędzie Miasta. Procedury są czasochłonne, wobec czego przedszkole najprawdopodobniej przyjmie pierwsze dzieci po 20 lutego, czyli po przerwie semestralnej.

W pierwszych dniach lutego planujemy dzień otwarty dla rodziców potencjalnych przedszkolaków oraz wszystkich osób, które będą chciały zobaczyć rezultat kilkuletniej pracy.  

Znany jest nam adres przedszkola. A czy znamy już jego nazwę?

- Na nazwę przedszkola rozpisaliśmy konkurs, wpłynęło bardzo wiele propozycji. W wyniku wielogodzinnej dyskusji komisji konkursowej wybraliśmy nazwę BOBOTECHNIKA. Uważamy, że jest to nazwa łatwa do zapamiętania i wymówienia nawet dla najmłodszych dzieci, a jednocześnie wpadająca w ucho i budząca ciepłe, przyjazne skojarzenia.

Jakie kryteria powinny być spełnione, aby dziecko mogło zostać przyjęte do przedszkola? Czy przedszkole będzie dostępne tylko dla dzieci pracowników, doktorantów i studentów PW?

- W wyniku dyskusji w środowisku i w gremiach związkowych, zostały ustalone następujące kryteria naboru dzieci: w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci, których obydwoje rodzice są pracownikami, doktorantami lub studentami PW oraz rodzeństwo dzieci już uczęszczających do przedszkola, aby ułatwić rodzicom codzienną logistykę. Przedszkole w miarę posiadania wolnych miejsc będzie mogło przyjmować także dzieci spoza PW. 

Gdzie i kiedy należy aplikować, aby zapisać dziecko do przedszkola?

- Od 1 lutego będzie można zapisywać dziecko na rozpoczynający się semestr wiosenny. A w końcu marca rozpoczną się zapisy na kolejny rok szkolny 2017/2018. Zapisy będą odbywały się w siedzibie przedszkola, u kierownika placówki. Będzie także możliwość zgłoszenia dziecka drogą e-mailową, ale kartę zgłoszenia trzeba będzie dostarczyć osobiście.

Jak kształtuje się infrastruktura przedszkola? W ilu salach będą realizowane zajęcia? Czy powstał plac zabaw?

- Przedszkole zlokalizowane jest w budynku mieszkalnym PW, przy ul. Waryńskiego 8, na parterze budynku. Powierzchnia to blisko 500 m2. W przedszkolu przewidziano trzy grupy wiekowe 3, 4 i 5-latków i tyle też mamy sal dydaktycznych. Poza tym przedszkole dysponuje pomieszczeniami do pracy indywidualnej z dzieckiem oraz pokojem do pracy dziecka z logopedą. Mamy znakomicie wyposażone zaplecze kuchenne, w którym będą przygotowywane posiłki z kuchni cateringowej. Wybrana została oferta firmy, posiadającej znakomite referencje, obsługującej placówki szpitali położniczych, żłobków, przedszkoli. Co bardzo ważne, catering będzie dostosowany do potrzeb dzieci z dietą bezglutenową, bezlaktozową i innymi alergiami pokarmowymi. Na razie dysponujemy niewielkim, bo około 250-metrowym placem zabaw. Trwają jednak prace mające na celu zagospodarowanie działki pomiędzy ul. Polną a ul. Waryńskiego, mającej ponad 2000 m oraz piękny starodrzew. Plac został uporządkowany, zasiano trawę, zaplanowano zasadzenie drzew oraz nową infrastrukturę dla dzieci z naszego przedszkola. Nowy plac zabaw będzie uruchomiony w kwietniu 2017 r.  

Bobotechnika, czyli przedszkole Politechniki Warszawskiej / fot. Dział Socjalny PW

  

W jaki sposób zorganizowana będzie praca placówki? W jakich godzinach przedszkole będzie otwarte? Ile grup iluosobowych będzie działać w przedszkolu?

- Grupy przedszkolne będą maksymalnie 20-osobowe. W każdej grupie będzie nauczyciel i pomoc nauczyciela. Dzieci będę objęte opieką psychologiczną i logopedyczną. Poza podstawą programową proponujemy zajęcia teatralno-muzyczne, językowe, gimnastykę z elementami korekcji wad postawy.

Przedszkole będzie czynne w zależności od potrzeb zgłaszanych przez rodziców, ale na początek proponujemy pracę placówki w godzinach 7.30 -17.00 od poniedziałku do piątku, przez 11 miesięcy w roku, z przerwą wakacyjną od 15 lipca do 14 sierpnia.  

Jaką opiekę medyczną będą miały zapewnioną przedszkolaki?

- Podstawowa opieka medyczna leży w gestii rodziców, ale planujemy w pewnych obszarach nawiązać współpracę medyczną z gabinetem stomatologicznym – Dental Fraternity i  sąsiadującą z przedszkolem przychodnią Centermed. Negocjujemy warunki, a ofertę przedstawimy przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Jaki był koszt uruchomienia placówki w obecnym kształcie? I jakie były źródła finansowania?

- Lokal, którym dysponowaliśmy był miejscem, w którym prowadzono działalność handlowo-magazynową, nie remontowany od przeszło 20 lat. Stąd też adaptacja opuszczonej przez firmę powierzchni wymagała niemałych nakładów finansowych. Sam projekt przebudowy obiektu, łącznie z projektem placu zabaw, wraz z uzgodnieniami oraz prowadzonym nadzorem architektonicznym pochłonął kwotę ponad 80 tys. zł. Realizacja tak bardzo złożonego projektu wymagała zaangażowania sporych środków sięgających kwoty 1 870 tys. zł. Należy zaznaczyć, że jest to kwota zawierająca w sobie pierwsze, kompletne wyposażenie przedszkola.

Dużego znaczenia w całej konstrukcji finansowej realizowanego zadania nabiera fakt wsparcia jakiego udzieliły organizacje związkowe działające w PW, wyrażając zgodę na wyasygnowanie kwoty 500 tys. zł z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przeznaczając te środki na zakup wyposażenia dla placówki.   

W planach zakładano, że przedszkole będzie samofinansującą się placówką. Czy znana jest już wysokość opłat za przedszkole? Czy przewidziane są dopłaty dla rodziców z PW?

- Chcemy utrzymać taką zasadę, że przedszkole będzie finansowało się samodzielnie z wpłat dokonywanych przez rodziców. W początkowym okresie działalności wydaje się to mało realne, ale od nowego roku szkolnego wsparcie finansowe gminy Centrum na każde dziecko uczęszczające do przedszkola jest jak najbardziej realne. Poza tym organizacje związkowe naszej Uczelni również rozważają możliwość wsparcia finansowego dla przedszkola, w obszarze dopuszczalnym ustawą, środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Czy przewidziane są zajęcia dodatkowe dla dzieci, związane z profilem dydaktycznym Uczelni? Może przedszkole będzie wychowywać małych inżynierów?

- Zdecydowanie chcemy ukierunkować dzieci technicznie, obecnie opracowywane są autorskie programy, mające na celu uruchomienie u dzieci wyobraźni technicznej, przestrzennej, innowacyjnego myślenia, kreatywności. Z pewnością potencjał intelektualny pracowników naszej Uczelni zostanie zaprzęgnięty w edukowanie małych inżynierów.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Anna Olencka 

Zdjęcia: Dział Socjalny PW