II edycja warsztatów dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów PW

Studenci oraz doktoranci PW ze statusem osoby niepełnosprawnej zaproszeni są do wzięcia udziału w jednodniowych warsztatach z kompetencji miękkich. Termin zgłoszeń dla warsztatów "Stres i zarządzanie emocjami" został przedłużony do 3 grudnia.

W programie:

1. Planowanie kariery zawodowej - 6 grudnia 2014 r. (sobota)

2. Stres i zarządzanie emocjami - 13 grudnia 2014 r. (sobota)

Warsztaty trwają 8 godzin zegarowych. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w zajęciach.
Numer sali zostanie podany w późniejszym terminie.

Zgłoszenia drogą elektroniczną przyjmowane są do 26 listopada 2014 r. (środa) na adres: niepelnosprawni.bss@ca.pw.edu.pl 
O zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! Termin zgłoszeń dla warsztatów "Stres i zarządzanie emocjami" został przedłużony do 3 grudnia (środa).

Przydatne dokumenty:

Zgłoszenie na warsztaty z zakresu umiejętności miękkich

Regulamin rekrutacji na warsztaty z zakresu kompetencji miękkich

Regulamin warsztatów z zakresu kompetencji miękkich

Program warsztatów planowanie kariery zawodowej oraz stres i zarządzanie emocjami