Dzień Dostępnej Politechniki

Zdjęcie przedstawia fragment Gmachu Głównego PW

Zapraszamy w godz. 10.00-14.00, wstęp na wydarzenie jest wolny.

18 stycznia zapraszamy do Dużej Auli Gmachu Głównego PW na Dzień Dostępnej Politechniki. To nowa inicjatywa przybliżająca ideę dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Organizatorami wydarzenia jest Centrum Projektowania Uniwersalnego Politechniki Warszawskiej (CPU PW) oraz Sekcja ds. Osób z Niepełnosprawnościami (Biura ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni PW).

Dzień Dostępnej Politechniki ma przybliżać ideę dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami. Chcemy zwiększać świadomość niepełnosprawności, wpływać na budowanie pozytywnego, wolnego od stereotypów wizerunku osób z niepełnosprawnościami, stwarzać atmosferę akceptacji, życzliwości i profesjonalnego podejścia w kontakcie ze studentami i pracownikami z niepełnosprawnościami. To możliwość nawiązania relacji, wymiany poglądów i doświadczeń, które zaowocują pełniejszym wsparciem.

Grafika Dnia Dostępności Politechniki

W ramach obchodów Dnia Dostępnej PW zaplanowano:

  • prezentację działań Centrum Projektowania Uniwersalnego PW
  • prezentację projektów wybranych kół naukowych na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami
  • przekazanie dostawek do wózków inwalidzkich osobom z niepełnosprawnością ruchową z naszej społeczności akademickiej
  • wystawę fotografii wykonanych przez studentkę z niepełnosprawnością z Wydziału EiTI PW
  • warsztaty, podczas których będzie można wejść w rolę osoby z niepełnosprawnością (np. przejechać na wózku inwalidzkim po przeszkodach, założyć symulatory wad wzroku, użyć Polskiego Języka Migowego)
  • stanowisko z przedstawicielami Centrum Współpracy Międzynarodowej, możliwość rozmowy na temat programu Erasmus i wymiany studenckiej.

Zapraszamy do uczestnictwa w godzinach 10.00-14.00, wstęp na wydarzenie jest wolny.