Czas na PW Junior

PW Junior, podobnie jak jej starszy odpowiednik rozpoczyna nowy rok akademicki 2014/2015. O bieżących planach i założeniach na przyszłość opowiada mgr inż. Paweł Leszek, Kierownik PW Junior.

„Motor wszystkiego” – tak o Pawle Leszku wypowiadają się współpracownicy. A jest ich niemało. Zaplecze PW Junior stanowi bowiem liczna kadra profesorska, pracownicy dydaktyczni, studenci, uczniowie i wolontariusze. Projekt prowadzenia zajęć dla młodzieży wspierają władze Uczelni. Pomagają także rodzice Uczestników. Trudno byłoby wymienić wszystkich z nazwiska. Jedno jest jednak pewne – drużyna PW Junior rośnie w siłę, a jej entuzjazm i kreatywność przenika przez grube mury Gmachu Głównego PW.

Rekrutacja młodych wsparta autorytetem  

PW Junior jest młoda nie tylko duchem. Mija akurat półtora roku od momentu, gdy odbyły się pierwsze zajęcia. W marcu 2013 roku nikt nie przypuszczał, że inicjatywa Pawła Leszka zyska tak dużą popularność. Opiekunem PW Junior został prof. Władysław Wieczorek, Prorektor ds. Studenckich PW, a Przewodniczącym Rady Programowej – prof. Włodzimierz Kurnik, wieloletni Rektor Politechniki Warszawskiej. W ubiegłym roku zapisało się ponad 1000 osób. Musieliśmy ograniczyć liczbę przyjętych ze względów bezpieczeństwa do ok. 600. O przyjęciu na zajęcia zadecydowała kolejność zgłoszeń. – podsumowuje rekrutację Paweł Leszek.

Młodzieżowa wersja Politechniki Warszawskiej obejmuje społeczność gimnazjalistów oraz uczniów szkół podstawowych klas 5 i 6. W zależności od wieku nastolatek zostaje przydzielony do grupy, aby potem uczestniczyć w ćwiczeniach odbywających się na różnych Wydziałach PW. Organizowane są również wykłady. Uczniowie szkół podstawowych uczestniczą w ćwiczeniach ogólnych. Natomiast gimnazjaliści mogą brać udział w ćwiczeniach ogólnych i/lub specjalistycznych (chemia, fizyka, informatyka, matematyka). W ten sposób juniorzy poznają wiele zagadnień związanych z szeroko rozumianymi naukami ścisłymi.

Rok akademicki obejmuje 8 odpłatnych wykładów i 8 zajęć ćwiczeniowych, które odbywają się w soboty. W terminie prowadzenia rekrutacji obowiązuje rejestracja elektroniczna. Uczestnicy zajęć - podobnie jak studenci - otrzymują indeks oraz identyfikator, który uprawnia m.in. do korzystania z Biblioteki PW i bezpłatnego parkowania na terenie centralnym PW.

Tegoroczne zajęcia rozpoczną się 11 października.

Przynęta dla ryby

Skąd bierze się tak duża popularność PW Junior? Paweł Leszek zapytany o przyczyny, odpowiada: - Idea była taka, że przynęta powinna podobać się rybie, a nie wędkarzowi. Staramy się więc robić to, co może podobać się dzieciom, równocześnie proponując i umożliwiając im włączenie się w tworzenie całego projektu. Po chwili dodaje: - Pytaliśmy młodzież dlaczego do nas przyszła. Niektóre osoby odpowiedziały, iż zostały tu zapisane za karę, albo tata nie ma co robić. Okazuje się, że wielu juniorów nie lubi np. matematyki. Kiedy jednak odwiedzają nas tutaj w sobotę, chcieliby żeby zajęcia trwały jeszcze dłużej. Powyższe sformułowanie niewątpliwie świadczy o sukcesie PW Junior a zarazem daje ogromną satysfakcję wszystkim osobom zaangażowanych w jej działalność.

Dzieje się tak głównie dzięki wykładowcom, którzy potrafią swoimi wykładami i zajęciami ćwiczeniowymi zainteresować młodych słuchaczy, przekazując wiedzę w odpowiedni do wieku sposób. Paweł Leszek zauważa: - Często zdarza się, że szkoła hamuje kreatywność i pomysłowość swoich uczniów, a PW Junior właśnie je wspiera.

Dr inż. Lena Ruzik, Pełnomocnik Rektora ds. projektu PW Junior a zarazem odpowiedzialna za program merytoryczny projektu, zaprasza do współpracy tylko takich wykładowców, którzy są prawdziwymi profesjonalistami, z doskonałym podejściem do swoich podopiecznych. Zadowoleni z zajęć Uczestnicy, jak również ich rodzice, przekazują informację dalej. W ten sposób rośnie popularność proponowanych zajęć.

Wiadomości o PW Junior rozpowszechniane są m.in. w firmach, szkołach itp. Zainteresowani mogą także odwiedzić stronę internetową PW Junior www.pwjunior.edu.pl, na której znajdziemy przydatne aktualności, zasady funkcjonowania czy organizacji. Paweł Leszek dodaje: - Naszym planem jest udoskonalenie strony internetowej poprzez włączenie młodzieży do jej tworzenia. Już teraz jest to realizowane. W ten sposób powstaje miejsce zgodne z oczekiwaniami młodych. Obecnie szefową serwisu jest Julka – pełna pomysłów, kreatywna tegoroczna absolwentka gimnazjum przy ul. Twardej. Nad programem czuwają pracownicy Politechniki.

PGR przyszłości

Aktualnie dopracowywana jest formuła zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem ich wysokiego poziomu. Ważne jest to, co się sprawdziło i przyniosło oczekiwane rezultaty np. trafny dobór tematyki oraz doskonała kadra profesorska. Jednocześnie Kierownik PW Junior stale zachęca do współpracy twórczą młodzież z inicjatywą. Opierając się na jej umiejętnościach, pomysłach i doświadczeniu wykładowców, Paweł Leszek planuje rozbudowę portalu, w tym zakładki Wiedza. Chce, by ze stworzonej bazy online mogli korzystać wszyscy zainteresowani. Zamierza również kontynuować organizację obozów naukowych. Pierwsze warsztaty o charakterze chemiczno-informatycznym już się odbyły. Ich uczestnicy spędzili 10 dni w Piszu.

Podczas rozmowy z przedstawicielem Biuletynu PW, Paweł Leszek używa skrótu PGR, który starszemu pokoleniu może kojarzyć się z… rolnictwem. Tym razem ziarno ma być posiane w głowach Uczestników zajęć i ich rodziców. Natomiast wiedza i wynikające z niej praktyczne umiejętności, stanowić będą o jakości zebranych plonów w przyszłości. – Formuła PGR tj. Podstawówka/Gimnazjum/Rodzice - nowość w naszej ofercie – to ten sam wykład przeznaczony dla powyższch grup wiekowych – wyjaśnia Kierownik PW Junior. Wersja dla rodziców planowana jest zawsze w tym samym czasie, co wykłady dla młodych słuchaczy.

Oznacza to, że zarówno rodzice jak i Uczestnicy zajęć poznają ten sam temat na różnych poziomach trudności. Stanowi to doskonałą zachętę do wspólnych dyskusji i wymiany spostrzeżeń. Podejmowane podczas wykładów zagadnienia są niezwykle ciekawe i obejmują np. tematykę telefonii komórkowej czy samolotów bezzałogowych.

Owocna współpraca

Zajęcia prowadzone są w ścisłej współpracy z poszczególnymi Wydziałami PW. Ale nie tylko. Paweł Leszek podkreśla, że w działania PW Junior angażuje się również kierownictwo Biblioteki PW i Inspektoratu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy PW. – Mamy bardzo dobrą współpracę z innymi działami Politechniki np. z Biblioteką Główną PW. Przeprowadziliśmy nawet szkolenie połączone ze zwiedzaniem Biblioteki. Wspiera nas także Inspektorat BHP, który dzięki uprzejmości mgr inż. Marianny Frydryckiej, Kierownika jednostki, zorganizował dla młodzieży specjalną prezentację na temat zasad bezpieczeństwa. Prezentacja ta znajduje się na naszej stronie internetowej. Poza tym ja zawsze podczas zajęć jestem „mobilny” i reaguję w sytuacjach, które tego wymagają. Uczestnik pomyli drogę, zostawi kurtkę czy zgubi telefon. Podczas zajęć pozostaję do dyspozycji rodziców. Pani Ania dba natomiast o bieżący kontakt telefoniczny. Mamy również opracowaną wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa.

Na wrześniowe spotkanie organizacyjne dla nowych Uczestników przybyło ok. 500 osób. Niewątpliwie świadczy to o skali popularności PW Junior oraz pełnej gotowości rozpoczęcia zajęć w nowym roku akademickim 2014/2015. Na jego zakończenie każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie. Taki dokument opatrzony jest podpisem prof. Władysława Wieczorka, Prorektora ds. Studenckich oraz znakiem firmowym Politechniki Warszawskiej.

Wszystkim Uczestnikom PW Junior życzymy powodzenia!

Rozmawiała: Izabela Koptoń-Ryniec

Zdjęcia: PW Junior