Apel Rektora PW o zapewnienie w budżecie państwa środków na realizację podwyżek wynagrodzeń

W piśmie skierowanym do Premiera Rektor PW prof. Jan Szmidt poinformował o poparciu przez Senat PW sprzeciwu wobec braku w projekcie budżetu państwa na rok 2020 środków na zwiększenie wynagrodzeń pracowników nauki i szkolnictwa wyższego, a także zaapelował o ich zapewnienie.

Poniżej i w załączeniu treść pisma:

„Szanowny Panie Premierze,

W nawiązaniu do stanowiska Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego, Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego Politechniki Warszawskiej oraz Krajowej Sekcji Nauki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników w roku 2020, chciałbym poinformować, że w dniu 18 grudnia 2019 roku Senat Politechniki Warszawskiej poparł zawarty w tych dokumentach sprzeciw wobec braku w projekcie budżetu państwa na rok 2020 zapowiedzianych wcześniej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wicepremiera Jarosława Gowina środków na 10% zwiększenie wynagrodzeń pracowników nauki i szkolnictwa wyższego.

Niniejszym apeluję do Pana Premiera o zapewnienie w budżecie na rok 2020 środków na realizację podwyżek wynagrodzeń zgodnie ze złożoną wcześniej deklaracją, bowiem w obliczu podejmowania wyzwań związanych między innymi ze skutkami wdrażania Ustawy 2.0 niespełnienie złożonych zobowiązań finansowych pogorszy i tak złą w tym obszarze sytuację pracowników środowiska akademickiego”.