Zarządzenie Rektora nr 11_2023 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 11/2023 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Warszawskiej