Biuletyn PW / Kultura i Tradycja / Zmarł prof. Stanisław Pasynkiewicz, Rektor PW w latach 1973-1981

Zmarł prof. Stanisław Pasynkiewicz, Rektor PW w latach 1973-1981

Z wielkim żalem przekazujemy informację, że 15 listopada 2021 r. zmarł prof. dr hab. inż. Stanisław Pasynkiewicz, Rektor Politechniki Warszawskiej w latach 1973-1981, ceniony nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń studentów.

W Politechnice Warszawskiej prof. dr hab. inż. Stanisław Pasynkiewicz sprawował również funkcje Dziekana Wydziału Chemicznego w latach 1968-1971, Dyrektora Instytutu Chemii i Technologii Organicznej w latach 1970-1973, a także Kierownika Zakładu Katalizy Homogennej i Chemii Metaloorganicznej.

Prof. dr hab. inż. Stanisław Pasynkiewicz, fotografia ze zbiorów Muzeum PW

Był członkiem krajowym korespondentem Polskiej Akademii Nauk, członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Honorowym Przewodniczącym Federacji Europejskich Towarzystw Chemicznych.

Portret prof. dr. hab. inż. Stanisława Pasynkiewicza znajdujący się w Sali Senatu w Gmachu Głównym PW

Prof. dr hab. inż. Stanisław Pasynkiewicz został uhonorowany m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Orderem Palm Akademickich - francuskim odznaczeniem państwowym oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Prof. dr hab. inż. Stanisław Pasynkiewicz, fotografia ze zbiorów Muzeum PW

Specjalizował się w chemii metaloorganicznej i katalizie homogennej.

Prof. Pasynkiewicza zapamiętamy jako świetnego naukowca i mentora dla studentów. Swoją pracą i osiągnięciami zapisał się na kartach historii Politechniki.

Zdjęcia: fotografie ze zbiorów Muzeum PW

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI