Zmarł prof. Marek Tukiendorf, Rektor Politechniki Opolskiej

Z wielkim żalem przekazujemy informację, że 18 lipca 2019 r. w wieku 55 lat zmarł prof. Marek Tukiendorf, Rektor Politechniki Opolskiej.

Profesor Marek Tukiendorf był inżynierem chemikiem, profesorem nauk rolniczych, nauczycielem akademickim i rektorem Politechniki Opolskiej w kadencjach 2012–2016 i od 2016 r. Pracę na uczelni rozpoczął w 1988 r., gdy politechnika była jeszcze Wyższą Szkołą Inżynierską oraz był jej absolwentem.

Był wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) oraz pełnił rolę Przewodniczącego Komisji Stałej ds. Współpracy Międzynarodowej w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Koordynował powstanie Centrum Współpracy Polska-Chiny w Opolu - Instytut Konfucjusza. W 2016 r. otrzymał wyróżnienie od władz chińskich za zasługi i działalność na rzecz Instytutu - Individual Performance Excellence Award, a w 2017 r. został Honorowym Profesorem Politechniki Pekińskiej.

Członek rady klastra doskonałości MERGE (Federal Cluster of Excellence MERGE). Był organizatorem polsko-niemieckiej konferencji Bridge 2016.

Profesor Marek Tukiendorf jest autorem blisko 200 publikacji i opracowań.

Wielokrotnie nagradzany Laurem Umiejętności i Kompetencji Opolskiej Izby Gospodarczej za wkład w rozwój lokalnego środowiska akademickiego. W 2010 r. otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz medale nadane przez Uniwersytet w Brnie i Politechnikę w Braganzy.

Ceniony i szanowany nauczyciel akademicki.

Zdjęcie: Politechnika Opolska