Zmarł mgr inż. Tadeusz Popończyk - dydaktyk, społecznik, pracownik naukowy PW

Z wielkim smutkiem przekazujemy informację, że 15 marca 2021 r. zmarł mgr inż. Tadeusz Popończyk, który z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem pracował dla dobra Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Zarządzania, a wcześniej Wydziału Inżynierii Produkcji.

Tadeusz Popończyk był współorganizatorem Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej, wieloletnim komendantem pocztu sztandarowego Politechniki Warszawskiej i współtwórcą Solidarności w PW. Był wychowawcą wielu pokoleń młodzieży, promotorem i recenzentem licznych prac dyplomowych. Pełnił m.in. funkcję prodziekana ds. studenckich, pełnomocnika ds. organizacji dydaktyki na Wydziale Zarządzania PW. Za swoje zasługi i zaangażowanie w służbie dydaktyki i całej społeczności akademickiej otrzymał wiele odznaczeń, m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.

Tadeusz Popończyk spoczął na cmentarzu przy ulicy Żytniej w Warszawie (kwatera K1).

Powiązany materiał:

Inżynier-pielgrzym

Zdjęcie: Biuletyn PW